Identificeer en verifieer klanten. Vriendelijk en conform wetgeving.

Know Your Customer

Know Your Customer

Know Your Customer, kortom weten met wie u zakendoet, wordt in de huidige digitale maatschappij steeds belangrijker. Helaas gaat het huidige werkproces van het verzenden en verwerken van kopieën van paspoorten en identiteitskaarten gepaard met aanzienlijke risico's. Het proces is niet veilig en veelal niet betrouwbaar en moet om die reden worden vermeden.

KYC

Bent u ook veel tijd kwijt aan een Know Your Customer en Customer Due Diligence beleid om de verplichtingen uit de Wwft na te leven? Ondanks de frustraties die ze oproepen, worden de KYC principes steeds belangrijker.

Verplichting naleven

Om witwassen, fraude en terrorisme tegen te gaan, is iedere Europese financiële instelling verplicht zijn klant te screenen vóórdat deze een product of dienst bij hem afneemt. Dit betekent onder meer dat ID-bewijzen zorgvuldig moeten worden gecheckt.

CheckedID voor KYC

Momenteel kent dit KYC proces vaak omslachtige en handmatige werkzaamheden. Dat dit makkelijker, foutloos en veilig kan bewijst CheckedID. De tool om identiteiten vakkundig vast te stellen.

Waar gaat het vandaag de dag vaak mis?

Door op een zorgvuldige manier een identiteit vast te stellen, borgt u dat er tijdens het verificatieproces geen datalekken ontstaan. Bijvoorbeeld doordat persoonsgegevens in handen vallen van iemand die deze niet zou mogen hebben. De kans hierop wordt aanzienlijk vergroot door de huidige manier van werken met ID-bewijzen. Waar gaat het veelal mis?

1. Het fotograferen en versturen op een smartphone

De foto's van het ID worden vaak niet (tijdig) gewist. Vervolgens worden ze automatisch gekopieerd naar de (persoonlijke) cloudopslag.

2. Het opslaan op PC en versturen via mail

Foto's worden vaak opgeslagen op de pc om vervolgens te mailen of te uploaden via een website. Deze blijven dan in de mailbox staan en worden niet (tijdig) van PC of mailbox verwijderd.

3. Het kopiëren van een ID-bewijs op een kopieermachine

De meeste kopieermachines hebben geheugd niet niet regelmatig worden gewist.

/thumbs/600×600/pages/2020/12/1409798927-huge-klein2.jpg

In het kader van de AVG zijn dit onwenselijke situaties: u heeft als verwerkingsverantwoordelijke geen inzicht in en controle op waar persoonsgegevens zich bevinden. Een ander nadeel van de huidige werkwijze is dat u vaak niet zeker weet of degene die u een ID-document toestuurt, via bijvoorbeeld mail, wel de eigenaar is van het document. CheckedID biedt u deze zekerheid wel.

Beveiligd rapport

Tenslotte ontvangt u met CheckedID een beveiligd rapport. Hiermee kunt u te allen tijde aantonen dat de identiteitsverificatie zorgvuldig heeft plaatsgevonden. De manier van rapporteren wordt op maat ingericht. Op basis van richtlijnen van uw organisatie en wetgeving wordt bepaalde data van een ID-bewijs al dan niet getoond. Wel of geen BSN-nummer, land van herkomst of foto: u ontvangt in een beveiligd rapport alleen die data die relevant en verplicht zijn.

CheckedID: uw ideale ID-tool

CheckedID is de meest veilige en zorgvuldige ID-verificatie tool beschikbaar. Identificatie en verificatie van de identiteit van een klant was nog nooit zo simpel. Gebruikmakend van een 'bank grade' app. Risico's zoals phishing worden door het gebruik van een native app vermeden. Een op kantoor rondslingerend kopie paspoort, onveilig e-mailverkeer en opslag van ID-informatie die conform wetgeving niet bewaard mag blijven: het is vanaf nu verleden tijd.

Lees meer over CheckedID

Lees meer