image

Online alcoholhoudende drank verkopen​

In veel landen bestaat een wettelijk verbod op het verkopen van alcoholhoudende drank aan minderjarigen. Voor websites is het momenteel praktisch onmogelijk om de leeftijd van de besteller vast te stellen. In de praktijk blijkt hier dat hier zeer divers mee wordt omgegaan. De wetgeving wordt nagenoeg niet gehandhaafd, ongetwijfeld mede door de praktijk bepaald. Echter, zodra er besloten wordt wel te handhaven lopen de online slijters een groot risico op hoge boetes.

Van een besteller die zich met een geverifieerd JiD-account bij u aanmeldt, kan deze zekerheid wel worden verkregen. U weet dan zeker dat uw klant op het moment van bestellen tenminste 18 jaar oud is.

Minder risico zonder kopie paspoort

Soms wilt u écht weten wie uw klant is. U wenst zekerheid dat u geen transactie gaat doen die achteraf niet verstandig bleek. Bijvoorbeeld omdat de klant wettelijk niet uw klant mocht zijn, of omdat blijkt dat u hem of haar eerder, onder een andere naam, de toegang tot uw diensten heeft ontzegd. 

Hoewel in veruit de meeste gevallen wettelijk niet toegestaan, is de verleiding soms groot om de klant een kopie van een officieel ID-bewijs te vragen. Dat geeft u meer zekerheid over uw klant. Tenminste, als het kopie echt van de klant zelf is. En, kunt u beoordelen of het wel een echt en geldig ID-bewijs is? De zekerheid die u met een kopie paspoort krijgt valt nogal tegen. Uw betrouwbare klanten brengt u door het te vragen in gewetensnood, want eigenlijk biedt u hen geen eerlijke keuze: het kopie geven of geen klant zijn. Kortom, door een kopie ID te vragen overtreedt u de wet en verliest u goede klanten.

De oplossing is gelukkig zeer eenvoudig. Door uw klanten te vragen zich met een geverifieerd JiD-account bij uw website aan te melden krijgt u de zekerheid dat zij echt de houder van een geldig ID zijn. Voor zover nodig kunnen zij u gegevens van dat ID verstrekken. Op die gegevens kunt u net zo goed vertrouwen als wanneer u de klant in levende lijve met ID-bewijs aan uw balie heeft staan. Maar voor online transacties vertrouwt u het beste op JiD.

Zie ook de FAQ's.

image
image

Veiliger handelen op handelsplaatsen

Nog steeds vindt er relatief veel fraude plaats op handelsplaatsen. Ook in 2016 stond deze fraude in de top 10 van meldingen die gedaan zijn bij de fraude helpdesk. U koopt een product maar krijgt het niet geleverd. Of u verkoopt iets en krijgt geen geld.

JiD kan dit grotendeels voorkomen als de gebruikers zich van tevoren identificeren met geverifieerde identiteitsgegevens. Als je zéker weet met wie je te maken hebt, is de kans dat deze persoon fraude pleegt een stuk kleiner omdat deze persoon altijd te achterhalen valt. 

Dit hoeft niet bij elke transactie te gebeuren, maar alleen als óf de koper óf de verkoper meer zekerheden wenst, omdat het bijvoorbeeld om een groter bedrag gaat. Doordat de één de ander vraagt zich te identificeren, en dit zelf ook doet, ontstaat er een beter gevoel bij beide deelnemers.

Optioneel kan nog besloten worden om de identiteiten niet direct aan elkaar uit te wisselen, maar deze in beide gevallen bij een derde partij (trusted third party) neer te leggen. Dit kan bijvoorbeeld het handelsplatform zijn, of JanusID. JanusID zal niets met deze gegevens doen. Deze worden alleen geregistreerd voor het geval dat uiteindelijk toch fraude in het spel blijkt te zijn en er iemand moet worden achterhaald.