image

In mei 2016 is voor alle lidstaten van de EU de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG; in het Engels: GDPR) ingegaan. De Europese Commissie heeft een periode van twee jaar ingesteld om bedrijven en burgers zich voor te laten bereiden op de gevolgen ervan.

Er wordt dan niet actief toegezien op naleving van de verordening. Deze periode
eindigt op 25 mei 2018. Lees het persbericht van de Commissie en bekijk vooral de "Vragen en antwoorden" sectie.

JanusID biedt alle middelen om in overeenstemming met de AVG te handelen. JiD is ontworpen vanuit de privacy principes. Het biedt gebruikers de vereiste mogelijkheden tot controle over hun data. Bedrijven en organisaties worden in staat gesteld hun databezit te minimaliseren en verbeteren en tevens de toegang ertoe te beveiligen.