image

Klantregistratie is een essentiële stap om effectief relaties te onderhouden. Het is ook vaak een lastige stap, waarbij klanten kunnen afhaken en bij u vertrekken. De kunst is om de balans te vinden tussen “eenvoudig” en “afdoende”, en aldus de gewenste klanten binnen te krijgen.

Tevens geldt als vereiste uit de AVG (in het Engels: GDPR) dat alle te verwerken persoonsgegevens “juist” moeten zijn (artikel 5.1(d)). Het laatste wat u wilt is om deze EU-verordening, die volgend jaar volledig van kracht wordt, te veronachtzamen. JanusID levert de middelen waarmee klanten bijna moeiteloos met u online zaken kunnen doen. Met één klik deelt uw klant vanuit een JiD-account persoonsgegevens met het toepasselijke niveau van accuratesse. Toepasselijk, want voor sommige interacties kan de klant met recht wensen om een pseudoniem, zoals een roepnaam, te gebruiken. In andere gevallen zal het terecht zijn om een bewijs-van-echtheid te verlangen bij de verstrekte data. JiD levert zo’n bewijs bij de data. Dat houdt in dat u zelf geen aanvullende checks hoeft te doen, noch extra registratie handelingen aan uw klant hoeft te vragen. Een snellere, eenvoudigere en accuratere manier van registreren vindt u nergens.

In aanvulling op het JiD-account platform ontwikkelen wij een mobiele app om de echtheid van officiële identiteitsdocumenten uit meer dan 200 landen vast te stellen. Zoals paspoort, ID-kaart, rijbewijs. De app leest en controleert de data inclusief de pasfoto. Snel, eenvoudig en betrouwbaar. Van documenten uit ruim 120 landen wordt ook de chip gelezen en gecontroleerd. Aanvullend kan biometrisch worden vastgesteld of de houder van het document werkelijk de eigenaar is. Onze “CheckedID” app voorkomt dat vervalste of misbruikte ID-documenten worden geaccepteerd. De app werkt met componenten die zich hebben bewezen in “high-trust” omgevingen, zoals bij banken en personeelswerving. JanusID is de eerste die dit in één app samenbrengt, en het als complete “SaaS”-dienst aan klanten levert.

De CheckedID app laat u:

  • direct iemands identiteit verifiëren, en
  • daarmee voldoen aan AVG Artikel 5, doordat naar alle redelijkheid is geborgd dat de te verwerken data juist is.

Meer informatie over onze app? Stuur a.u.b. een email naar checked-id@janusid.nl.