Terug naar FAQ's

JiD is gericht op het bieden van toegang en vertrouwen, onder controle van de gebruiker. Hoewel wij de combinatie van toegang en vertrouwen het meest krachtig vinden, kan het zijn dat u slechts één van beide wilt gebruiken. Bijvoorbeeld om eerst te ervaren hoe JiD bij uw manier van werken past.

Als voor u van belang is om zekerheid over de identiteit van uw bezoekers te krijgen kunt u daarvoor JiD inzetten. U verzoekt hen daartoe om via hun JiD-account de gewenste informatie met u te delen. Dit doet u wanneer tijdens het bezoek een dienst of product wordt geselecteerd of afgerekend waarvoor u meer zekerheid verlangt. U kunt dan vragen om verificatie van de persoon als geheel (complete naam, geboortedatum) of alleen specifieke aspecten (zoals leeftijd, geslacht, nationaliteit, type + nummer ID-bewijs). Dit laatste heeft omwille van privacy de voorkeur, en u krijgt toch de zekerheid die nodig is.

N.B. Een kopie van een ID-bewijs kunt u nooit via JiD krijgen.