Verifieer een officieel ID-document

In aanvulling op het JiD-platform ontwikkelen wij een mobiele app om met een smartphone (iOS en Android) de echtheid van officiële identiteitsdocumenten uit meer dan 200 landen vast te stellen. Ook kan vastgesteld worden of een document als verloren of gestolen staat gerapporteerd (voor enkele landen). De app leest en controleert de data inclusief de pasfoto. Paspoort, ID-kaart, verblijfsvergunning en rijbewijs: alle worden snel en betrouwbaar verwerkt.

Ga naar de website van CheckedID

Van documenten uit ruim 120 landen kan ook de chip worden gelezen en gecontroleerd (alleen met Android). Tevens kan biometrisch worden vastgesteld of de houder van het document werkelijk de eigenaar is: middels het maken van een selfie waarna deze (automatisch) wordt vergeleken met de pasfoto op het identiteitsdocument. 

Onze Checked ID service voorkomt dat vervalste of misbruikte ID-documenten worden geaccepteerd. De app werkt met componenten van onze partners Mitek Systems en Innovalor/ReadID die zich hebben bewezen in “high-trust” omgevingen, zoals bij banken en personeelswerving. JanusID is de eerste die dit in één app samenbrengt, en het als complete SaaS-dienst aan klanten levert.

De Checked ID service:

  • laat u direct iemands identiteit verifiëren, en
  • voorkomt dat u een "kopie paspoort" hoeft te maken hetgeen vaak een inbreuk op de privacy betreft in relatie met het doel, en  
  • levert binnen enkele minuten de verificatieresultaten in één beveiligd PDF-document per mail, en
  • laat u voldoen aan (artikel 5 van) de AVG (GDPR) verordening, doordat naar alle redelijkheid is geborgd dat de te verwerken data juist is, en
  • wordt geleverd als een SaaS onder passende veiligheidsnormen, waarbij de data uitsluitend bij de rechthebbende terechtkomt en nergens achter blijft.

Meer informatie over onze app? Stuur a.u.b. een email naar checkedid@janusid.nl.

Zie ook de FAQ: Hoe verloopt de ID-verificatie? en het Nieuws item: Vertrouwen en privacy met een geverifieerde online ID.

image