Terug naar FAQ's

Bij het verfiëren van jouw identiteit wordt jouw ID-bewijs uitgelezen. Daarop staat o.a. jouw BSN. JanusID mag dit gegeven volgens de wet niet gebruiken. Wij houden ons hier strikt aan.

Naar onze interpretatie zou je het wel in jouw account mogen opslaan. Net zoals je het BSN voor eigen gebruik ook elders mag noteren. Zolang je het maar niet verstrekt aan iemand die het volgens de wet niet mag hebben. Aangezien je met een JiD-account zelf controleert welke gegevens je met wie deelt kun je dat perfect in de gaten houden. Bovendien bewaken wij dat je nooit wordt gevraagd om gegevens te verstrekken, die niet relevant of niet toegestaan zijn. Het BSN kan daarom alleen door wettelijk toegelaten partijen gevraagd worden. Zie hier om te weten welke partijen dat zijn.

Omdat er nog geen eenduidig oordeel is over onze interpretatie van het mogen vastleggen van het BSN in jouw JiD-account bieden we die mogelijkheid vooralsnog niet.