Terug naar FAQ's

JiD verzamelt een aantal gegevens over jou en jouw gedrag die nodig zijn om jou het inzicht geven over jouw handelen op het internet.

Bij het verifiëren van jouw identiteitsdocument worden naast de gegevens die je in jouw dashboard terugziet, ondermeer ook de volgende zaken vastgelegd:

  • het type identiteitsdocument (paspoort, rijbewijs, ID kaart, etc)
  • de datum en tijd waarop de verificatie heeft plaatsgevonden
  • de 'geldig tot' datum van het identiteitsdocument  
Bij het aanmelden bij een website legt JiD ondermeer de volgende gegevens vast:
  • de scope: dit zijn de gegevens (attributen) die met jouw toestemming gedeeld zijn met de website  
  • datum en tijdstip van aanmelden