Terug naar FAQ's

Je kunt op elk moment jouw JiD-account opzeggen. Vanaf dat moment zijn al jouw gegevens en links niet meer bereikbaar. Dit betekent dat noch jij, noch een website die in het verleden toegang had tot jouw gegevens, nog toegang heeft tot jouw data. Je kunt niet meer inloggen met jouw JiD credentials. De website(s) behouden echter de gegevens over jou die zij in het kader van eerdere transacties hebben opgeslagen: JiD kan daar geen invloed op uitoefenen. JanusID zal jouw gegevens permanent verwijderen zodra er geen wettelijke noodzaak meer is om deze te bewaren. Tot die tijd zal JanusID jouw gegevens niet benaderen tenzij dit via een officieel wettelijk verzoek noodzakelijk is.