Terug naar FAQ's

De data die je in jouw account vastlegt wordt door JiD alleen gebruikt om jou te helpen. Het is aan jou om te bepalen of je er data in vastlegt, of welke.

Met jouw JiD-account wordt jij in staat gesteld om jezelf op internet (her)kenbaar te maken. De websites waar je naartoe gaat kunnen wel jouw data willen gebruiken en er mogelijk eisen aan stellen. En als jij het daarmee eens bent kun je op die website terecht. JiD biedt de mogelijkheid de data gecontroleerd te verstrekken, maar gebruikt deze niet.
JiD streeft naar dataminimalisatie. D.w.z. dat zo min mogelijk data wordt vastgelegd. Waar mogelijk wordt data van elders ontsloten. Het liefst bij de bron van die data. Die bron kan jouw datakluis zijn, maar ook registers van publieke of private instellingen. 

JiD hanteert een uitgebreid veiligheids beleid dat dicteert dat alle rederlijkerwijs noodzakelijke inspanningen worden gedaan om jouw data te beschermen tegen ongeautoriseerd delen of aanpassingen.  

JiD host haar diensten en slaat jouw data op in de Europese unie in rekencentra met Europese eigenaren.

Voordat derde partijen gebruik kunnen maken van onze diensten, zullen ze worden onderworpen aan een assessment aangaande hun data beveiliging en veiligheidsbeleid. Zij zullen eerst een contract met JanusID aangaan waarin de voorwaarden van het gebruik van de JID diensten en data staat beschreven. Wij kunnen echter niet actief het gebruik van jouw data door deze derden monitoren.

Wij vertrouwen erop met het bovenstaande een beeld te hebben geschetst waarin duidelijk wordt dat wij er alles aan zullen doen om jouw data veilig te houden.